مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

اردو ها

اردو ها

اردو ها

  • یکشنبه 5 اسفند : بازدید از شهروند ، کلاس دوم 
  • سه شنبه 7 اسفند: کلبه شادی، کلاس اول 
  • چهارشنبه 8 اسفند: بازدید از مجموعه فرهنگی  موزه آزادی ، کلاس چهارم و پنجم و ششم 
  • چهارشنبه 8 اسفند: آوا سنتر ، کلاس سوم 

تگها:

اردو،تفریح،گردش