مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جشن عبادت پایه سوم دبستان فرهنگ نو

جشن عبادت پایه سوم دبستان فرهنگ نو

جشن عبادت پایه سوم دبستان فرهنگ نو

با برگذاری  مراسم جشن عبادتزیبا در روز 9 اسفند پیوند بین دختران گلمان را با حضرت زهرا محکم تر کردیم. 

مراسم با تلاوت سوره یاسین که با نام قلب قران در قلب نوگلان پایه سوم جا گرفته بود آغاز شد. 

در ادامه دختران فرهنگ نو با اجرای سرود، دکلمه و تواشیح از مادر های خود پذیرایی کرده و روز مادر را با کلیپی زیبا به انها تبریک گفتند.

سپس با بریدن کیک و پذیرایی کیک و شربت از مادر ها لذت میهمانداری را بردند.

در ادامه با دیدن کلیپی از سخنان پدرانشان لوح جشن تکیف را در یافت کرده و نماز شکر بجا اوردند. 

با هدیه زیبای سرود دوستان پایه اول و دوم بیش از پیش شاد شدند و در انتها مراسم را پذیرایی نهار به پایان بردند.

تگها:

جشن عبادت، فرهنگ نو، پایه سوم