مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

اردو آوا سنتر و بعد از ظهری در مدرسه پایه سوم

اردو آوا سنتر و بعد از ظهری در مدرسه پایه سوم

اردو آوا سنتر و بعد از ظهری در مدرسه پایه سوم

روز 8 اسفند ، برای دانش آموزان پایه سوم فرهنگ نو روز ی خاطره انگیز بود . 

بعد از ساعت مدرسه نوگلان کلاس سوم با همراهی مربیان خود بهآوا سنتر  رفتند. در این مرکز با انواع گل، گل آرایی و چگونگی زندگی گلها در محیطی که آفتاب نداشت ،اشنا شدند. انواع نان را دیدند و با غذاها و میوه های ارگانیک اشنا شدند و در نهایت در کنار هم و با ارامش به خوردن پرداختند. 

سپس به باغ مهد خانه فرشتگان رفته ،کمی بازی کردند و درنهایت در کنار آتش و با درست کردن سیب زمینی لذت بردند.

 

اردوها

تگها:

فرهنگ نو،آواسنتر،اردو