مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

خیریه فرهنگ نو

خیریه فرهنگ نو

خیریه فرهنگ نو

خیریه از ساعات اولیه صبح تکاپو و جنب و جوش زایدالوصفی در بین دانش اموزان فرهنگ نو به وجود آورده بود. 

همه مقاطع با کمک دبیران خود غرفه خود را چیده و با تلاش بسیار زیاد سعی می کردند محصولات خد را به نفع مستمندان خرمدره به فروش برسانند.

مادرهای گرامی با کمک بسیار به کودکان خود در این مراسم سهم به سزایی ایفا کردند. 

از ساعت 1 به بعد مادرها به جمع ما پیوستند و شور و هیجان کودکان را تازه کردند. 

 

تگها: