مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

اردوی بازدید از برج آزادی مدرسه فرهنگ نو

اردوی بازدید از برج آزادی مدرسه فرهنگ نو

اردوی بازدید از برج آزادی مدرسه فرهنگ نو

روزچهارشنبه 8 اسفند ماه دانش اموزان سه پایه چهارم و پنجم وششم از موزه برج آزادی  دیدن کردند. در این موزه نمادهای شهرها و استان ها ی مختلف کشوردر معرض دید دانش آموزان قرار گرفته بود. بازدید از این موزه کمک زیادی به یادگیری درس اجتماعی دانش آموزان کرد. 

در ادامه دختران گل فرهنگ نو از فضای باز داخل موزه و برج دیدن کردند و از قسمت های مختلف و نحوه ساخت آن بازدید کردند و از نحوه ساخت ان توسط راهنمای برج اطلاع پیدا کردند. 

همچنین از موزه عروسک ملل استفاده کردند و با عروسک های کشور های مختلف و فرهنگ و . پوشش اقوام مختلف آشنا شدند. از بخش آینه ها و ربات های سخنگو و نوازنده هم بازدید کنند که مرتبط با درس علومشان بود.

در اخر در غالب درس نگارش گزارش کاملی از اردوی خود در اختیار دبیر گذاشتند. 

 

اردوها

تگها:

فرهنگ نو، اردو، برج آزادی