مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

سفر مشهد دانش آموزان فرهنگ نو

سفر مشهد دانش آموزان فرهنگ نو

سفر مشهد دانش آموزان فرهنگ نو

"آمدم ای شاه پناهم بده           خط امانی زگناهم بده "

                                              استاد حسان 

دانش آموزان پایه ششم بعد از تلاش بسیار برای حفظ جزو سی با دبیران خود جهت زیارت امام رضا (ع) راهی مشهد و آستان قدرس رضوی شدند. 

تگها:

اردو، مشهد، فرهنگ نو