مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جشن پیش دبستان و مهد

جشن پیش دبستان و مهد

جشن پیش دبستان و مهد

همراهی جشن پایان سال مهد فرشتگان و پیش دبستان فرهنگ نو با  خیریه فضایی زیبا به وجود آورده بود . سرود ، نمایش و .... کودکان جذاب و لذت بخش بود.

 

تگها:

جشن، پایان سال، پیش دبستان