مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

اردوی کلاس اول فرهنگ نو

اردوی کلاس اول فرهنگ نو

اردوی کلاس اول فرهنگ نو

اردوی دنیای بازی در تاریخ 7 اسفند ماه برای دانش آموزان کلاس اول  دبستان فرهنگ نو برگزار شد. در این مجموعه وسایل زیادی برای بازی وجود داشت که بچه ها با دیدن آن ها بسیار هیجان زده شدند.  سرسره بادی و استخر توپ بیشتر از سایر وسایل مورد استقبال دانش آموزان قرارگرفت و تمایل داشتند زمان بیشتری صرف بازی با این دو وسیله کنند.

در مجموع اردوی بسیار جذاب، هیجان انگیزی برای دانش آموزان بود. 

اردوها

تگها:

مدرسه، فرهنگ نو، اردو