مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جشن نوروز دبستان فرهنگ نو

جشن نوروز دبستان فرهنگ نو

جشن نوروز دبستان فرهنگ نو

روز دوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷، دانش آموزان به همراه مربیان‌ خود از ابتدای روز با انجام بازی های مختلف و اردوی پارک نیاوران به استقبال نوروز رفتند. 

بازی های فکری گوناگون در محیط  مدرسه نیز هیجان روز را بیش از پیش کرد. 

تگها:

نوروز، فرهنگ نو، جشن