مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جلسات اولیا فروردین ماه دبستان فرهنگ نو

جلسات اولیا فروردین ماه دبستان فرهنگ نو

جلسات اولیا فروردین ماه دبستان فرهنگ نو

مادران عزیز، روزهای جلسه مادران و مربیان فرهنگ نو در فروردین ماه به صورت زیر است. 
 

پایه اول: یکشنبه 8 اردیبهشت ساعت 13:00
پایه دوم : یکشنبه 25 فروردین ماه ساعت 13:00
پایه سوم: چهارشنبه 28 فروردین ماه ساعت 8:00
پایه چهارم: چهارشنبه 28 فروردین ماه ساعت 13:00
پایه پنجم : دوشنبه 26 فروردین ماه ساعت 7:30
پایه ششم : یگشنبه 25 فروردین ساعت 10:30

از مادرهای گل خواهشمندیم در زمان جلسه حضور پیدا کنند. 

تگها:

جلسه، اولیا، فرهنگ نو