مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جلسه مادران اردیبهشت ماه پایه ششم دبستان فرهنگ نو

جلسه مادران اردیبهشت ماه پایه ششم دبستان فرهنگ نو

جلسه مادران اردیبهشت ماه پایه ششم دبستان فرهنگ نو

پایه ششم به علت برگزاری امتحانات نهایی وورودی متوسطه، جشن یادگیری نخواهند داشت در نتیجه لازم دیدیم  که مادران در جلسه ای با مواردی درباره امتحانات پایانی و .... آشنا شوند. http://frgnsch.ir/news/33

تگها:

جلسه، اولیا، فرهنگ نو