مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

اردویی در دبستان فرهنگ نو

اردویی در دبستان فرهنگ نو

اردویی در دبستان فرهنگ نو

دانش آموزان کلاس پنجم خارج از ساعت مدرسه در کنار معلمین خود اردویی خاص را در مدرسه تجربه خواهند کرد. زمان اردو 8 اردیبهشت ماه بعد از ساعت مدرسه است. 

پنجمی ها خوش بگذره wink

 

تگها:

عصری در مدرسه، فرهنگ نو، اردو