مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

روز بدون کیف مدرسه فرهنگ نو

روز بدون کیف مدرسه فرهنگ نو

روز بدون کیف مدرسه فرهنگ نو

جشن نیمه شعبان را با روز بدون کیف برای بچه ها دو چندان کردیم. دانش آموزان گل مدرسه فرهنگ نو از مهد تا ششم دبستان روزی بیاد ماندنی داشتند. ابتدای روز را با پذیرایی از رهگذران در پارک نیاوران به مناسبت نیمه شعبان جشن گرفتند و سپس در پارک نیایش به شادی پرداختند. 

تگها:

نیمه شعبان، روز بدون کیف، اردو