مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جشن زبان دبستان دخترانه فرهنگ نو

جشن زبان دبستان دخترانه فرهنگ نو

جشن زبان دبستان دخترانه فرهنگ نو

جشن پایان سال زبان دبستان دخترانه فرهنگ نو در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه برگزار شد.

دختران دبستان ابتدا با شور و شوق فراوان لباس های ورزش خود را به سلیقه خود با رنگ انگشتی رنگ کردند.

سپس با بادکنک های پر از اب به جنگ آب پرداختند. 

و در انتها با هندوانه های شیرین از خود پذیرایی کردند . 

تگها:

جشن،زبان، فرهنگ نو