مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

اغاز پيش ثبت نام دبيرستان دخترانه

اغاز پيش ثبت نام دبيرستان دخترانه

اغاز پيش ثبت نام دبيرستان دخترانه

اغاز پيش ثبت نام دبيرستان فرهنگ نو

(متوسطه اول-پايه هاي هفتم و هشتم)

سال تحصيلي ١٤٠٠-١٣٩٩

اولياي گرامي كه تمايل به ثبت نام فرزند خود در مدرسه فرهنگ نو دارند؛مي توانند از تاريخ١٩لغايت ٣٠بهمن ماهاز ساعت ٨الي١٢ به ادرس:

خيابان فرمانيه-نبش خيابان عسگريان،پلاك٢

مراجعه نمايند.

لطفا مدارك زير را به همراه داشته باشيد.

كارنامه ترم اول سال جاري

اص و كپي شناسنامه 

تگها: