مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

اعطاي كارنامه دانش اموزان دبستان دخترانه فرهنگ نو

اعطاي كارنامه دانش اموزان دبستان دخترانه فرهنگ نو

اعطاي كارنامه دانش اموزان دبستان دخترانه فرهنگ نو

پدران گرامي؛سلام عليكم

بدينوسيله جلسه ارائه كارنامه نيم سال اول را خدمت شما بزرگواران اعلام مي داريم:

زمان:روز پنجشنبه

تاريخ:١٧بهمن

ساعت شروع:١٥

سخنران:جناب اقاي افشار

موضوع بحث:سبك هاي فرزند پروري

 

از اينكه راس ساعت تشريف مي اوريد؛متشكريم.

تگها: