مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

مکان جدید دبستان فرهنگ نو و دبیرستان منادی حق

مکان جدید دبستان فرهنگ نو و دبیرستان منادی حق

مکان جدید دبستان فرهنگ نو و دبیرستان منادی حق

دبستان و دبیرستان به ساختمان جدید انتقال یافت.

أدرس: قیطریه، خیابان خراسانی، کوچه لاله، پلاک ۱۶

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۰۸۵۱۰ - ۰۲۱۲۲۲۱۸۵۱۱ - ۰۲۱۲۲۲۳۱۶۸۵

تگها:

دبستان فرهنگ نو, دبیرستان منادی حق, مدرسه دخترانه