مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

آخرین اخبار سایت

برگزاری خیریه در مدرسه فرهنگ نو
برگزاری خیریه در مدرسه فرهنگ نو

خیریه بهزیستی خرم دره در مدرسه فرهنگ نو

جزئیات

برگزاری خیریه در مدرسه فرهنگ نو

مسابقه قرآن فرهنگ نو
مسابقه قرآن فرهنگ نو

مسابقه قرآن جزء سی

جزئیات

مسابقه قرآن فرهنگ نو

اردو ها
اردو ها

اردوهای ماه اسفند

جزئیات

اردو ها

جشن عبادت کلاس سومی های فرهنگ نو
جشن عبادت کلاس سومی های فرهنگ نو

زمان برگذاری جشن عبادت

جزئیات

جشن عبادت کلاس سومی های فرهنگ نو