مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

کلاسهای تابستانی فرهنگ نو

کلاسهای تابستانی فرهنگ نو

کلاسهای تابستانی فرهنگ نو

برنامه ریزی کلاسهای تابستانی دبستان فرهنگ نو انجام شد

کلاسها از روز 16 تیرماه اغاز شده و در روزهای یکشنبه و سهشنبه برگزار می گردد . این کلاسها تا 23مرداد ماه ادامه خواهند داشت.

کلاسهای شاد ،اموزنده و مفرح برای تابستان بچه ها برنامه ریزی شده به صورتی که در اوقات فراغت خود بتوانند هم آموزش درست ببینند و هم لذت ببرند.

تگها:

مدرسه فرهنگ نو، تابستان، کلاس