مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

جلسه اعطای کارنمای پایان سال دانش آموزان دبستان دخترانه فرهنگ نو

جلسه اعطای کارنمای پایان سال  دانش آموزان دبستان دخترانه فرهنگ نو

جلسه اعطای کارنمای پایان سال دانش آموزان دبستان دخترانه فرهنگ نو

بعد از ظهر روز سه شنبه 21 خرداد ، جلسه ای برگزار گردید که در آن اولیای محترم دانش آموزان ا6 پایه دبستان فرهنگ نو ، دوره اول و دوم، همگی حضور داشتند. 

در ابتدا جناب آقای دکتر دولتی درباره غنیمت شمردن لحظه لحظه فرصت ها در تربیت کودکان صحبت کردند. سن مناسب جهت اموزش ادب به کودکان یکی از مسائل این مبحث بود. 

دراین جلسه پربار تمامی اولیا حضور داشتند. جلسه از ساعت 5 تا 7 برگزار گردید . سپس کارنامه های دانش آموزان اعطا گردید . 

تگها:

دبستان فرهنک نو، کارنامه، پایان سال