مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

کلاسهای بدن سازی پایه پنجم دبستان فرهنگ نو

کلاسهای بدن سازی پایه پنجم دبستان فرهنگ نو

کلاسهای بدن سازی پایه پنجم دبستان فرهنگ نو

دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانه فرهنگ نو از ماه خرداد تا شهریور در کلاسهای ژیمناستیک و بدنسازی و استخر شرکت می کنند. این کلاسها در ورزشگاه و استخر یاس در خیابان شهید محلاتی برگزار می شوند. 

تگها:

دبستان فرهنگ نو، بدنسازی، استخر