مدرسه فرهنگ نو

مدرسه فرهنگ نو

اردوی پیش دبستان

اردوی پیش دبستان

اردوی پیش دبستان

روز یکشنبه 26 خرداد کودکان مهد و پیش دبستان همراه مربیان خود به پارک ژوپیتر رفتند و روز شاد و مفرحی را گذراندند.

تگها:

پیش دبستان، زوپیتر، اردو